تعداد مقالات: 184
51. بررسی ظرفیت‌های نمایشی حکایت «زن پارسا»ی الهی‌نامه عطار برای اقتباس نمایشنامه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-59

حسین آقاحسینی؛ سید مرتضی هاشمی؛ طیبه پرتوی‌راد


52. گویندگان ناشناس در نوبت ثالثه کشف الاسرار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-56

مریم مشرف؛ بهدخت نژادحقیقی


53. بررسی تصحیح عبهرالعاشقین (کربن- معین) از نگاه بایسته‌های تصحیح

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-60

سید محمد راستگوفر؛ تقی پورنامداریان؛ سید محمدفرید راستگوفر


54. تبیینی ساخت‌گرا از تباین نیروانا و فنا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-61

بهزاد برهان؛ علیرضا حاجیان نژاد


55. نقش دارالسّلطنه تبریز در ایجاد و گسترش رویکرد وقوعی به شعر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 45-66

علیرضا حاجیان‌نژاد؛ رقیه بایرام‌حقیقی


57. رد پای عقاب

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-78

دکتر روح الله هادی


58. نقد و بررسی سیر بحث «اقتضای حال»

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-72

محبوبه همّتیان؛ حسین آقا حسینی


59. تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

عباس ماهیار؛ لیلا کرمی


60. بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 57-72

سیّد على اصغر میرباقرى فرد؛ فاطمه طاهرى


62. کاربرد ضرب‌المثل‌های فارسی در غزلیات بیدل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-76

حسن ذوالفقاری؛ سید مهدی طباطبایی


63. بررسی تشبیهات حوزه‌ای عشق در عبهرالعاشقین روزبهان بقلی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-76

حسین آقاحسینی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مریم نافلی


64. تعامل مولوی با مخاطب در فیه‌ما‌فیه و مکتوبات

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-74

مصطفی موسوی؛ سیاوش گودرزی


65. تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-76

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فاطمه زمانی


66. بازتاب رئالیسم انتقادی روسیّه در ادبیّات فارسی معاصر - وکلای مرافعه اثر میرزا فتحعلی آخوندزاده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-72

جان‌الله کریمی مطهّر؛ ناهید اکبرزاده


68. تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 61-80

علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری


69. خسرو فرشیدورد و ادبیات پایداری معاصر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-80

امید مجد؛ هادی درزی رامندی


70. کارکرد زیبایی‌شناختی نماد در دیوان سنایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-80

منظر سلطانی؛ محمد ویسی


71. تلقّی کلامی شاعران پارسی‌گو از واژۀ قرآنی «قلم»

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-82

مصطفی موسوی؛ وحید نعمانی


72. حسن تخلّص و عیوب لفظی« گریز» تا آغاز سده هفتم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 66-82

شهرام آزادیان؛ رضا خبّازها


74. داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-76

داوود اسپرهم؛ سمیّه اسدی


75. بررسی شخصیّت ابن‌باکویة شیرازی

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-92

محمد علی جانی پور