پژوهشگران ارجمند برخی روزها به دلیل دورکاری امکان پاسخ‌گویی تلفنی وجود ندارد، در این صورت لطفاً با ایمیل مجله مکاتبه فرمایید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.

ادب فارسی 

خلاصۀ استاندارد: Iranian Stud                                 ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)    

رتبه در وزارت علوم:  B (۷۷)                                   سیاست داوری:  دوسو ناآشنا

میانگین زمان داوری: 4 ماه                                        درصد پذیرش: 6%  

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)                      نوع دسترسی:  رایگان (تمام متن)   

هزینه چاپ: دارد (ر.ک: انتهای راهنمای نویسندگان)

*******************************************************************************

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد؛ لذا ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به دقت و به همان ترتیبی که مدنظرتان است، تکمیل فرمایید.

 ******************************************************************************* 

فرآیند پیگیری مقاله 

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقاله‌ی خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحه‌ی شخصی خود در سامانه‌ی مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (66971170) تماس حاصل فرمایند.  تأکید می‌شود درصورتی‌که پس از یک‌ماه از تغییر قبلی، تغییر جدیدی در سیر بررسی مقاله اتفاق نیفتاد، تلفنی روند بررسی مقاله‌ را حتماً پیگیری فرمایید. ضمناً در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

*******************************************************************************

آکادمیاالریخاسلام

 

نورمگزمگیرانSID 

*******************************************************************************

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-236 

1. «تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

صفحه 1-20

تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی


8. تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی

صفحه 133-153

سید مرتضی میرهاشمی؛ حبیب الله عباسی؛ الهام صالحی


9. شیوۀ تشبیه‌سازی سعدی

صفحه 155-176

محمدحسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر


11. دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

صفحه 199-218

علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده


بانک ها و نمایه نامه ها