پژوهشگران ارجمند برخی روزها به دلیل دورکاری امکان پاسخ‌گویی تلفنی وجود ندارد، در این صورت لطفاً با ایمیل مجله مکاتبه فرمایید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.

ادب فارسی 

خلاصۀ استاندارد: Iranian Stud                                 ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)    

رتبه در وزارت علوم:  B (۷۷)                                   سیاست داوری:  دوسو ناآشنا

میانگین زمان داوری: 4 ماه                                        درصد پذیرش: 6%  

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)                      نوع دسترسی:  رایگان (تمام متن)   

هزینه چاپ: دارد (ر.ک: انتهای راهنمای نویسندگان)

*******************************************************************************

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد؛ لذا ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به دقت و به همان ترتیبی که مدنظرتان است، تکمیل فرمایید.

 ******************************************************************************* 

فرآیند پیگیری مقاله 

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقاله‌ی خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحه‌ی شخصی خود در سامانه‌ی مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (66971170) تماس حاصل فرمایند.  تأکید می‌شود درصورتی‌که پس از یک‌ماه از تغییر قبلی، تغییر جدیدی در سیر بررسی مقاله اتفاق نیفتاد، تلفنی روند بررسی مقاله‌ را حتماً پیگیری فرمایید. ضمناً در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

*******************************************************************************

آکادمیاالریخاسلام

 

نورمگزمگیرانSID 

*******************************************************************************

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-249 

6. آغاز و انجام شعر در دیدگاه پدیدارشناسانۀ هایدگر

صفحه 101-120

عنایت الله شریف پور؛ فرح ابوطالبی؛ مسعود باقری


7. ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء

صفحه 121-146

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فاتح احمدپناه


8. کارکرد عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان اسفندیار» از شاهنامة فردوسی

صفحه 147-169

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سیّدمهدی نوریان؛ سیّدمرتضی هاشمی باباحیدری


11. سرناد در ادبیّات فارسی

صفحه 207-229

ندا بهسان؛ حسن جعفری تبار