اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1777
تعداد پذیرش 117
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1368
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 883

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 206
تعداد مشاهده مقاله 526495
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 291746
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 361 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 547 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 76 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 126 روز
درصد پذیرش 7 %