اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1838
تعداد پذیرش 130
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1419
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 904

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 219
تعداد مشاهده مقاله 540716
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 304719
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 134 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 350 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 547 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 76 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 7 %