اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2001
تعداد پذیرش 150
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1543
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 964

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 239
تعداد مشاهده مقاله 577544
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 335042
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 330 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 547 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 7 %