اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1734
تعداد پذیرش 106
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1313
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 868

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 195
تعداد مشاهده مقاله 515586
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 282767
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 375 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 547 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 137 روز
درصد پذیرش 6 %