آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2134
تعداد پذیرش 181
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1626
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1031

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 262
تعداد مشاهده مقاله 624056
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 369626
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 318 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 547 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 110 روز
درصد پذیرش 8 %