اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2079
تعداد پذیرش 168
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1598
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1011

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 606330
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 351784
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 325 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 547 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز
درصد پذیرش 8 %