تماس با ما

تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین ساختمان شماره 2 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،پلاک10-  دفتر مجلات دانشکده

پست الکترونیکی: Jperlit@ut.ac.ir

تلفن:  70 11 97 66-021                                


CAPTCHA Image