دوره و شماره: دوره 1، 3-5 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-352 (192 ادب فارسی) 
3. بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

صفحه 31-48

دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر سید غلامرضا غیبی


4. رد پای عقاب

صفحه 49-78

دکتر روح الله هادی


5. نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی

صفحه 79-100

دکتر احد فرامرز قراملکی؛ زهرا حسینی


6. ریخت‌شناسی قصّه‌های خواب در متون نثر صوفیه

صفحه 101-123

دکتر حمیرا زمردی؛ دکتر محبوبه حیدری


7. جامی و حدیث مکرّر عشق

صفحه 125-145

دکتر بهاءالدین اسکندری؛ دکتر محمدرضا موحدی


10. فردوسی و نکوهش فلسفه

صفحه 175-190

دکتر نقی فلاح نژاد


15. نگاهی تازه به تشبیه تفضیل

صفحه 259-275

دکتر امید مجد؛ سعید مهدوی¬فر


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-170 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-140 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-352