نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانش آموخته رشته فلسفه اسلامی از دانشگاه تهران

چکیده

رازی و مولوی هر دو به بررسی مرگ‌هراسی پرداخته‌اند؛ رازی آن را در هرحال و نسبت به هرکسی بیماری و برخاسته از وهم و هوی می‌انگارد و طبیبانه گاه از راه عقل و گاه با ابزار نقل می‌کوشد آن را بزداید و به زعم خویش درمان کند. راهکار عمده او برای رفع آن، غفلت و رها کردن مرگ‌اندیشی است. زیرا اندیشیدن به مرگ همواره هراسی در پی دارد.
برخورد مولوی به‌گونه‌ای دیگر است؛ او مرگ‌هراسی هر فردی را در نظام باورهای او تحلیل می‌کند و به منشأیی که عامل ایجاد آن شده، توجه دارد؛ نتیجه‌‌ای هم که می‌گیرد و راهکاری که ارائه می‌دهد، نسبت به افراد گوناگون، متفاوت است. در نگاه او نه مرگ‌اندیشی مستلزم مرگ‌هراسی است و نه ترس از مرگ همواره غیر عاقلانه و بی‌فایده. به نظر مولوی به‌جای غفلت از مرگ باید به-طور جدی به آن توجه کرد؛ این کار به یافتن ارزش‌های اصیل، تعدیل زندگی، بازگشت به اصالت و رهایی از مسخ کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Death fearing in veiwpoints of Razi as a physician and Mowlavi as a theosophist

نویسندگان [English]

  • Dr. Ahad Faramarz Qaramaleki 1
  • Zahra Hosseini 2

چکیده [English]

Razi & Mowlavi have both explained the fearing of death; although in different ways. Razi looks death, in any way and for anybody, as a disease and a fictitious phenomenon; so, as physician tries to treat it rationally. Neglecting the imagination of death is the best way to get out of fearing pressures; because thinking to death can unconsciously bring a great deal of fear.
But Mowlavi (Rumi) encounters it differently; He believes that people’s fearing of death refers to their own beliefs; so he gets different conclusions and offers different solutions depending on several bodies. In his points of view, death-thinking, by itself, doesn’t lead in fearing of death and, additionally, it is not always irrational and useless. According to him, death should be more considered instead of ignoring; for it can be useful in obtaining real values, modifying life, returning to originality and rescuing of metamorphosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death Fearing
  • Death Thinking
  • Encountering to Death Fearing
  • Mowlavi
  • Zakariyya Razi