نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی موضوع به وجود آمدن گرایش در رشته زبان و ادبیات فارسی می پردازد. نویسنده به لزوم وجود گرایش برای رشته زبان و ادبیات فارسی معتقد است و پس از ذکر دلایل خود، دلایل مخالفین را نقد می کند.در پایان نویسنده به ملاحظات خود درباره چگونگی نوشتن گرایش اشاره می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some Points ontrend-setting for the field of Persian Language and Literature

نویسنده [English]

  • Dr. Shahram Azadiyan

چکیده [English]

Trend- setting for the field of Persian Language and Literature is the subject of the present paper. The author believes in setting of such a trend, and criticizes the reasons of opposing ones, citing his own proofs. He also enumerates his considerations about trend-setting circumstances at the end.
Trend- setting for the field of Persian Language and Literature is the subject of the present paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system
  • Persian language and literature
  • trend
  • University