نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده

بسیاری از ابیات حافظ، بدون آنکه به لحاظ واژگان و ترکیبات دشواریی داشته باشد محل شبهه و نزاع است. این شبهه انگیزی جزء ذات غزلیات حافظ است و مربوط به رندانه سخن گفتن اوست؛ این روش درحقیقت بخشی از رندی حافظ است ما برای فهم رندی حافظ، ‌ناگزیریم روشی به‌ کار ببریم که آن شبهات را برطرف کند. با توجه به تبحّر حافظ در حوزة بلاغت اسلامی بویژه دانش معانی، شاید یکی از ابزارهای کارآمد در فهم رندی حافظ و حلّ اختلاف نظرها در متشابهات دیوان حافظ به‌کار بردن دانش معانی است. بدین لحاظ، نگارنده چند بیت شبهه‌انگیز را باتوجه به معنی ثانوی جملات که جزء مباحث اصلی دانش معانی است بررسی کرده است تا میزان کارآیی « معانی» را در فهم رندی حافظ نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The importance of the knowledge of meanings to understand Hafiz’s Roguery

نویسنده [English]

  • Dr.Teymoor Malmir

چکیده [English]

Many of distiches of Hafiz verse, without any difficulties in words and phrases, are doubtful and controversial. This is an inherent feature of his sonnets and relates to his roguish versing manner; and in fact, is a part of his own roguery. To understand Hafiz’s roguery, we have no choice except using a method that is able to remove those doubts. Considering his skills in Islamic rhetoric, knowledge of meanings might have been one of efficient tools to realize Hafiz’s roguery and to solve disagreements on controversies in his Diwan. So the author peruses some controversial distiches with attention to their secondary meanings which are of main topics in knowledge of meanings to indicate the efficiency rate of “Meanings” in his roguery understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hafiz
  • Meanings
  • Rhetoric
  • Roguery
  • Secondary Meaning