علمی- پژوهشی
ویژگی‌‌های عارف سیاستمدار از نگاه صوفیان نخستین (بر اساس متون منثور تا قرن چهارم)
ویژگی‌‌های عارف سیاستمدار از نگاه صوفیان نخستین (بر اساس متون منثور تا قرن چهارم)

منوچهر اکبری؛ مهدی حیدری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 1-18

چکیده
  عارفان مسلمان با تکیه بر هر دو معیار وحدت و کثرت، به عرصة سیاست روی آورده‌‌اند. آنان با تأکید بر ضرورت عرفان برای سیاستمداران و سیاست برای عارفان، به تبیین ویژگی‌‌های «عارف سیاستمدار» پرداخته‌‌اند. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شیوه‌های پایان‌‌بندی در داستان‌‌های مثنوی
شیوه‌های پایان‌‌بندی در داستان‌‌های مثنوی

علی محمّدی؛ آرزو بهاروند

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 19-37

چکیده
  پایان‌‌بندی داستان، یکی از عناصری است که جهت‌‌گیری نوینی به نقد ادبی داده است. هنر داستان‌‌پردازی مولانا در میان شاعران و نوابغ ایرانی تقریباً بی‌‌نظیر است. شگردهای روایی در مثنوی، ساختار و محتوای ...  بیشتر
گرز گاوسر فریدون و منشأ آن
گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 39-57

چکیده
  موضوع مقالة حاضر، بررسیچرایی گاوسر بودن گرز فریدون است. ازآنجاکه این سلاح در روایات حماسی ما نقش پررنگیدارد و پس از فریدون در دست بیشتر پهلوانان دیده می‌‌شود، پاسخ برای یافتن منشأ اینسلاح گاوسار مهمّ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس
داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس

داوود اسپرهم؛ سمیّه اسدی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 59-76

چکیده
  غزلیّات مولانا بارها و بارها از جهات مختلف مورد بررسی و تحلیل بزرگان و ادیبان مختلف قرار گرفته است. با توجّه به ساختار غزل و ویژگی‌های آن به عنوان یک قالب شعری و سیر تحوّل و تکامل آن از ابتدا تا عصر مولانا، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
پیامبران در قصّه‌های بلند عامیانه
پیامبران در قصّه‌های بلند عامیانه

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 77-94

چکیده
  یکی از ویژگی‌های برجستة داستان‌های منثور عامیانه که تا به حال کمتر بدان پرداخته شده، پیوند ژرف و معنادار آنها با کهن‌الگوهای داستان‌های پیامبران، یعنی تکرار و یا بازتولید بسیاری از رویدادهای زندگی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رمانتیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی
رمانتیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی

قدسیه رضوانیان؛ مریم محمودی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 95-114

چکیده
  پروین اعتصامی از شاعران برجستة ایران در عصر مشروطه و رضاشاه است که با تکیه بر میراث ادبیّات کلاسیک فارسی، اشعار‌ی با مضامین اخلاقی و درون‌مایه‌های نو‌ظهور سیاسی و اجتماعی در حوزة ادبیّات رمانتیک پدید ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین
ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

روح اله هادی؛ زینب نصیری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 115-131

چکیده
  تشبیهْ اساسی‌‌ترین رکن دستگاه بلاغی است که تصاویر دیگر مانند استعاره و تشخیص و کنایه از آن ناشی می‌‌شوند. در این تحقیق، انواع تشبیهات ویس و رامین و خسرو و شیرین، از وجوه مختلف ـ نظیر وجه شبه، ادات تشبیه، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
درک مطلبِ کودکان 12-8 سال از متون ادبی کهن
درک مطلبِ کودکان 12-8 سال از متون ادبی کهن

مصطفی موسوی؛ مونا سیفی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 133-152

چکیده
  مهارتِ خواندن به‌‌ویژه در مورد متون ادبی، معضلی است که تا سطح دانشگاه نیز گریبان‌‌گیر دانش‌‌آموزان و دانشجویان است. برای رفع این مشکل باید مهارت خواندن طوری آموزش داده شود که فرد فعّالانه با متن برخورد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
واکاوی عنصر شخصیّت در رویکرد‌‌های ساختارگرایی (مطالعۀ موردی: هفت پیکر نظامی)
واکاوی عنصر شخصیّت در رویکرد‌‌های ساختارگرایی (مطالعۀ موردی: هفت پیکر نظامی)

علی افضلی؛ قدرت قاسمی‌پور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 153-171

چکیده
  هفت پیکر یا بهرام‌نامه، چهارمین منظومة نظامی از نظر ترتیب زمانی، و یکی از دو شاهکار او در کنار خسرو و شیرین از لحاظ کیفیّت است. این اثر، دو بخش کلّی دارد: بخش اوّل مربوط به بهرام است که روایتی تاریخ‌‌گونه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تأکید بر ادبیّات داستانی معاصر
درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تأکید بر ادبیّات داستانی معاصر

شیرزاد طایفی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 173-191

چکیده
  بیداری تاریخی روشنفکران ایرانی، با پیروزی انقلاب مشروطه به اوج خود رسید و در مسیر تازه‌ای افتاد. از جمله عرصه‌هایی که تحوّلات این جریان در آن انعکاس یافته، گونة ادبیّات داستانی است، که در این مقاله ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی تأویل اقوال مشایخ در کشف المحجوب هجویری
بررسی تأویل اقوال مشایخ در کشف المحجوب هجویری

رقیّه بایرام‌ حقیقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 193-209

چکیده
  کشف المحجوب ابوالحسن علی بن عثمان جلّابی هجویری غزنوی، نخستین متن مستقلّ صوفیانه به زبان فارسی، حاوی اطّلاعات ارزشمندی در مسائل مختلف تصوّف است. ازآنجاکه یکی از محوری‌ترین مسائل مطرح در پی‌بردن به ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی تطبیقی روایت در بوف کور هدایت و پیکر فرهاد معروفی
بررسی تطبیقی روایت در بوف کور هدایت و پیکر فرهاد معروفی

علی‌اصغر اسکندری؛ صادق جوادی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 211-229

چکیده
  روایت به اَشکال مختلف و بی‌شمار در همة اعصار و مکان‌ها و جوامع حضور دارد. روایت با تاریخ بشر آغاز می‌شود و در هیچ کجا ملّت بی‌روایتی وجود نداشته است. روایت درست مانند زندگی است؛ چرا که انسان تحت تأثیر ...  بیشتر