علمی- پژوهشی
نشانه‌شناسی تجربه‌های دینی در متون نثر عرفانی
نشانه‌شناسی تجربه‌های دینی در متون نثر عرفانی

تیمور مالمیر؛ هادی دهقانی یزدلی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 1-20

چکیده
  نظر به اهمّیّت رمزپردازی روایت‌های عرفانی و لزوم تفسیر آنها برای درک متن و حصول کارکردهای روایی آن، در مقالۀ حاضر، روایت‌های سه اثر اصیل و تأثیرگذار کشف‌المحجوب و ترجمۀ رسالۀ قشیریّه و تذکرةالاولیا ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقد و تحلیل نظریّۀ ولایت عرفانی از منظر شیخ احمد سِرهِندی
نقد و تحلیل نظریّۀ ولایت عرفانی از منظر شیخ احمد سِرهِندی

مهدی شریفیان؛ میثم احمدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 21-40

چکیده
  مفهوم ولایت در نظام و ساختار اندیشۀ صوفیانه، همواره یکی از اصلی‌ترین بن‌مایه‌های فکری این بنای برین بوده است. با اندکی تأمّل در تاریخ تصوّف درمی‌یابیم که هر چه از سال‌های نخستین تولّد تصوّف به عنوان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
یک ممدوح ناشناختۀ خاقانی و نکته‌ای مهمّ دربارۀ نسخۀ لندن
یک ممدوح ناشناختۀ خاقانی و نکته‌ای مهمّ دربارۀ نسخۀ لندن

محمد رضا ترکی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 41-60

چکیده
  دربارۀ جزئیّات سوانح عمر خاقانی و روابط او با دربارها و حاکمان روزگارش، تحقیقات کاملی صورت نگرفته و سیمای برخی از ممدوحان او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بی‌شکّ بدون شناخت بایستۀ موقعیّت زمانی و اشارات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه
تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 61-80

چکیده
  قرن شش و هفت هجری، از دوره‌های بسیار درخشان زبان و ادبیّات فارسی، به‌ویژه در حوزۀ شعر عرفانی است که ظهور و تکامل و اوج آن به دست سه تن از شاعران بزرگ عارف ایرانی ـ اسلامی (سنایی، عطّار، مولوی) رقم می‌خورد. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نکته‌ای چند دربارۀ تحوّل شکلی و معنایی ساقی‌نامه‌ها (با تأکید بر تذکرۀ میخانه)
نکته‌ای چند دربارۀ تحوّل شکلی و معنایی ساقی‌نامه‌ها (با تأکید بر تذکرۀ میخانه)

سیّد مرتضی میرهاشمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 81-99

چکیده
  یکی از موضوعات شعری در ادب فارسی، ساقی‌نامه‌سرایی است. این موضوع ادبی که با نظامی گنجوی و چه‌بسا با الهام گرفتن وی از اشعار موسوم به خمریّات ـ که البتّه پیش‌تر سابقه‌ای هم داشته است ـ پدید آمد، پس از ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کمینه‌‌گرایی در خرده‌‌حکایت‌‌های تذکرةالأولیا: استراتژی زیبایی‌شناختی
کمینه‌‌گرایی در خرده‌‌حکایت‌‌های تذکرةالأولیا: استراتژی زیبایی‌شناختی

ابراهیم سلیمی‌کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 101-113

چکیده
  اوضاع اجتماعی و نیاز‌‌های فرهنگی موجود در اوایل دهۀ هفتاد میلادی، زمینه‌‌ساز شکل‌‌گیری جنبشی به نام «کمینه‌‌گرایی» شد که اندک‌اندک در حوزه‌‌های گوناگون هنر و ادبیّات تجّلی یافت. «داستانک» ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
قصیده‌ای از ابوالمعالی نصراالله منشی
قصیده‌ای از ابوالمعالی نصراالله منشی

امید سُروری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 115-124

چکیده
  از زندگی ابوالمعالی نصراالله منشی و آثارش اطّلاع زیادی به دست ما نرسیده و یگانه اثر شناخته‌شده‌اش ترجمۀ کلیله و دمنه است. امّا وی علاوه بر این کتاب، شعر نیز می‌سروده و در لباب‌الالباب سه رباعی از او ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی نقشِ گونه‌های ایهام در تکثّر معانی واژگان دیوان همام تبریزی
بررسی نقشِ گونه‌های ایهام در تکثّر معانی واژگان دیوان همام تبریزی

فاضل عبّاس‌زاده

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 125-142

چکیده
  ایهام یکی از ترفندهای زیبایی‌شناسی است که موجب گیرایی کلام و غافلگیری و اعجاب خواننده، و نیز لذّت در کشف پس از درنگ‌آفرینی در پذیرش معنا و تکثّر لایه‌های معانی کلام می‌شود. در پژوهش حاضر، شانزده مورد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ویژگی‌های زبانی شعر سهراب سپهری
ویژگی‌های زبانی شعر سهراب سپهری

جواد صمدی پور

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 145-161

چکیده
  در این پژوهش، به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، جنبه‌های خاصّ واژگان و توسّعاً زبان سهراب سپهری کاویده شده است؛ از جمله بررسی واژگان از دیدگاه نوع و ساختمان با تأکید بر نوآوری و ابداع، انحراف صفت مانند سکوت سبز ...  بیشتر