علمی- پژوهشی
الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)
الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 1-20

چکیده
  مسئلۀ خاستگاه شعر یکی از قدیمی‌ترین مباحث نقد ادبی است. پیشینۀ این بحث به یونان می‌رسد و باتوجّه­به منابع، می­توان گفت نخستین نظریّه‌ها را در این مورد افلاطون و ارسطو داده‌اند. در ادبیّات عرب هم ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جزئیات پوشش سنّتی زنان رفسنجان در دوبیتی‌های محلّی
جزئیات پوشش سنّتی زنان رفسنجان در دوبیتی‌های محلّی

مصطفی موسوی؛ زینب کبیریان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 21-36

چکیده
  شهر رفسنجان در شمال غرب استان کرمان واقع است و زبان رایج آن گویش محلّی فارسی است. در فرهنگ عامة مردم این شهر، ادبیّات شفاهی نقش پررنگی دارد و زندگی مردم در آن منعکس است. در پژوهش حاضر جزئیات پوشش سنّتی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نگاهی تطبیقی به تمثیل در مطالعات ادبی
نگاهی تطبیقی به تمثیل در مطالعات ادبی

داود اسپرهم؛ زینب اکبری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 37-55

چکیده
  «تمثیل» ازجمله مفاهیمی است که از قدیمی­ترین ادوار در عرصه­های گوناگون مطالعات ادبی، از بلاغت و رتوریک گرفته تا هرمنوتیک، موردتوجّه و مداقّه قرارگرفته است. بااین­حال، در هیچ­یک از پژوهش‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر
تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فاطمه زمانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 57-76

چکیده
  یکی از دستاوردهای مایکل ریفاتر در زمینة نقد بینامتنی، نشانه­شناسی بینامتنی است. وی با طرح مباحثی چون غیردستورزبانی، تفسیرگر، هیپوگرام و ماتریس، گامی مؤثّر در کاربردی­کردن نظریة بینامتنیّت در متن ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اصطلاح دیوانی «پروانه» در متون ادبی و تاریخی فارسی تا قرن هشتم
اصطلاح دیوانی «پروانه» در متون ادبی و تاریخی فارسی تا قرن هشتم

مریم سیدان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 77-96

چکیده
  نظام حکومتی و تشکیلات اداری ایران در طیّ تاریخ تغییر کرده است. بعضی از مشاغل و مناصب و همچنین اصطلاحات دیوانی در دوره‌هایی متداول بوده و به‌تدریج ازمیان­رفته است. چه­بسا تعدادی از این واژه‌ها، تحول ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مبادی طرحی نو در خوانش عجایب‌نامه‌ها
مبادی طرحی نو در خوانش عجایب‌نامه‌ها

فاطمه مهری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 97-113

چکیده
  موضوع این نوشتار، آن دسته از متون کهن هستند که آنها را با عنوان «عجایب‌نامه»‌ می‌شناسیم. این دسته متون که تاکنون کمتر بدان‌ها پرداخته شده است، در برخی پژوهش‌های ادبی، با استفاده از نظریۀ تزوتان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
«ادبیّات کودک و نوجوان فارسی» مادّه‌ای برای آموزش زبان فارسی به فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان بزرگسال: طرح مسئله، چرایی و چگونگی
«ادبیّات کودک و نوجوان فارسی» مادّه‌ای برای آموزش زبان فارسی به فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان بزرگسال: طرح مسئله، چرایی و چگونگی

مریم شریف نسب؛ محسن ذکاء اسدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 115-134

چکیده
  فارسی‌آموزان را می‌توان از جنبه‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد: ملیّت، زبان مادری، یک یا چندزبانه­بودن و از جنبة سنی که به سه گروه کودک، نوجوان و بزرگسال تقسیم می­شوند. برنامة فارسی‌آموزی هرکدام از ...  بیشتر