دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 29، شهریور 1401، صفحه 1-229 
تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر

صفحه 141-164

مرضیه همتی؛ فاطمه سادات طاهری؛ علیرضا فولادی