علمی- پژوهشی
تحلیل صورت‌گرایانۀ داستان «مثل همیشه»،‌ اثر هوشنگ گلشیری
تحلیل صورت‌گرایانۀ داستان «مثل همیشه»،‌ اثر هوشنگ گلشیری

بهادر باقری

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 1-15

چکیده
  چکیدهداستان کوتاه «مثل همیشه»، اثر هوشنگ گلشیری، در واقع سه داستان است که به موازات یکدیگر و به‌شکلی متناوب و مشوّش پیش می‌روند. از آنجا که درون‌مایۀ اصلی داستان، تأکید بر دور باطل، روزمرّگی، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل هرمنوتیکی شعر «صدای دیدار» از سهراب سپهری
تحلیل هرمنوتیکی شعر «صدای دیدار» از سهراب سپهری

همایون جمشیدیان

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 17-39

چکیده
  آثار هنریِ نوشتنی یا «متن»­ها به تعبیر رولان بارت، نمادین­اند و درک لایه‌­های پنهان آن‌ها با گذر از دلالت اوّلیّه و سطح نخست ممکن می­‌شود. شعر «صدای دیدار»، شرح تجربۀ شهودی راوی و ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی گزارش قصیده‌ای از اثیرالدّین اخسیکتی در متن‌های مصحَّح و گره‌گشایی از مفهوم بیت‌های دشوار آن‌
بررسی گزارش قصیده‌ای از اثیرالدّین اخسیکتی در متن‌های مصحَّح و گره‌گشایی از مفهوم بیت‌های دشوار آن‌

سیدمهدی طباطبایی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 41-59

چکیده
  اثیرالدّین اخسیکتی را از برجسته‌ترین شاعران قصیده‌سرای قرن ششم می‌دانند که با بهره‌گیری گسترده از معلومات خویش در شعر و اصرار بر دشوارگویی، دیریابی و ابهام، معنای ابیات را به اوج رسانید؛ تا جایی که ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی
تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی

سید محسن حسینی وردنجانی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 61-72

چکیده
  تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی یکی از خوشبختی‌های هر شاعر کهن می‌تواند وجود دستنویس‌های مضبوط از اشعار او و وجود آگاهی‌های درست از سوانح زندگی‌اش باشد. متاسفانه دستنویس‌های کهن و ارزشمند شاعران ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نوای نای در فصلِ وصل؛ مقایسۀ نشانه‌شناسیک نی‌نامۀ ‌مولوی و فصلِ وصل قیصر امین‌پور بر اساس دیدگاه ریفاتر
نوای نای در فصلِ وصل؛ مقایسۀ نشانه‌شناسیک نی‌نامۀ ‌مولوی و فصلِ وصل قیصر امین‌پور بر اساس دیدگاه ریفاتر

احمد رضایی؛ مرضیه پارسامنش

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 73-92

چکیده
  امروزه هریک از قلمروهای مختلفِ نظری و پژوهشی ادبیّات می­‌کوشند از منظری متفاوت و البتّه نظام‌­مند، آثار ادبی را تحلیل کنند. تدوین چارچوب نظری، تحلیل‌­های روشمند، ارائۀ نتایجی مدوّن و پرهیز از ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تطبیق ساختار روایت در کتاب ایوبِ عهد عتیق و «حدیث محنت ایوب» در قصص القرآنِ عتیق نیشابوری با استفاده از نظریّۀ گره‌ماس
تطبیق ساختار روایت در کتاب ایوبِ عهد عتیق و «حدیث محنت ایوب» در قصص القرآنِ عتیق نیشابوری با استفاده از نظریّۀ گره‌ماس

محمّد غفّاری؛ ملیکا رمزی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 93-114

چکیده
  سرگذشت ایوبِ پیامبر یکی از روایت‌های مشترک قرآن کریم و عهد عتیق است که در این دو کتاب به دو شکل متفاوت گزارش شده. روایت عهد عتیق و روایت مفسران قرآن، به‌رغم شباهت‌های محتوایی و فرمی، از لحاظ ساختار و ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رهی؛ سنّت، کلیشه یا تخلّص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)
رهی؛ سنّت، کلیشه یا تخلّص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

مهسا رضایی؛ نجمه درّی؛ سعید بزرگ بیگدلی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 115-133

چکیده
  تخلّص یا نام شعری، یکی از ویژگی‌های شعر فارسی است که از قرن ششم به‌عنوان یک سنّت ادبی رواج می‌یابد و در شعر شاعران قرن هفتم به ثبات می‌رسد. شاعرانی چون سنایی، خاقانی و انوری از جریان‌سازان این حیطه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل ساختاری معراج‌نامه‌ی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل
تحلیل ساختاری معراج‌نامه‌ی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل

احسان زندی‌طلب؛ خلیل بیگ‌زاده

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 135-153

چکیده
  چکیدهمعراج‌نامه گونه‌ای ادب دینی و عرفانی و گزارش سفر شخصیتی روحانی به قلمروهای ناشناخته است. سفر در ساختار این گونه ادبی و روایی، همواره عنصری تعالی‌بخش در سلوک انسان به سوی کمال بوده‌است؛ بر این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اشاره‌ای به جغرافیایِ فرهنگی ارتباطاتِ تن‌زبانی در داستان‌های کوتاه جمال‌زاده
اشاره‌ای به جغرافیایِ فرهنگی ارتباطاتِ تن‌زبانی در داستان‌های کوتاه جمال‌زاده

ایرج صادقی؛ بیژن ظهیری ناو؛ خدابخش اسداللهی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 155-175

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر نظریّۀ رفتار زبانی و موقعیّت اجتماعی آلفرد آدلر و نظریّۀ مکتب چشم‌­انداز کارل ساور از تعریف جغرافیا، جهان‌متن داستان­‌های جمال­زاده را از نظر زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی ...  بیشتر
علمی-ترویجی
نوع و کارکرد راوی در روایت‌های داستان «رستم و سهراب»
نوع و کارکرد راوی در روایت‌های داستان «رستم و سهراب»

چیمن خوشنمای بهرامی؛ تیمور مالمیر

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 177-195

چکیده
  داستان‌های حماسی و پهلوانی به شیوه‌های گوناگون بازسازی شده‌اند. طومارهای نقالی و روایت‌های عامیانه و مردمی، محملی برای بازآفرینی این داستان‌ها هستند. مصنّف شاهنامه، نویسندگان و نقالان طومارها و ...  بیشتر
علمی-ترویجی
تحلیل شخصیّت رستم با تأکید بر مکتب وظیفه‎گرایی کانت
تحلیل شخصیّت رستم با تأکید بر مکتب وظیفه‎گرایی کانت

فاطمه حاجی رحیمی؛ سلمان رحیمی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 197-215

چکیده
  در فلسفۀ اخلاق، معیار ارزش‌گذاری و سنجش افعالِ اخلاقی یکی از مباحث برجسته است. ایمانوئل کانت، فیسلوف آلمانی، معتقد است تنها فعلی واجد ارزش اخلاقی است که مطابق با تکلیف باشد و فاعل هیچ‌گونه انگیزۀ دیگری ...  بیشتر