علمی- پژوهشی
فرمان سه‌زبانۀ چینی- فارسی- اویغوری در دیوان سلسلۀ مینگ در چین (1386 تا 1616م/ 787 تا 1025ق)*
فرمان سه‌زبانۀ چینی- فارسی- اویغوری در دیوان سلسلۀ مینگ در چین (1386 تا 1616م/ 787 تا 1025ق)*

محمدباقر وثوقی؛ چِن بین بین

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 1-19

چکیده
  مراودات ایران و چین منحصر به روابط سیاسی- اقتصادی نیست. با حملۀ چنگیزخان به چین در اوایل قرن چهاردهم میلادی و روی کارآمدن سلسلۀ «یوان» (大元Yuan-1271 تا 1368م)، شرایط جدیدی برای اقوام غیربومی چین به ‌وجود ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی
کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی

روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ زینب نصیری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 21-37

چکیده
  شعر نظامی از نظر بلاغت ارزش چشمگیری دارد. توجّه شاعر به اصول بلاغی و چگونگی ارتباط او با مخاطب از مباحث برجستۀ شعر نظامی‌است که از طریق بررسی این مباحث، می­توان به توانایی شاعر در هنر شاعری و تأثیرگذاری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل و نقد ویژگی‌های پسامدرنی رمان هیس
تحلیل و نقد ویژگی‌های پسامدرنی رمان هیس

تیمور مالمیر؛ نجم الدین رستم یونس

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 39-57

چکیده
  محمّدرضا کاتب در نوشتن، سبکی متفاوت با دیگر رمان‌نویسان ایران دارد، نوشته‌های او در فضایی مبهم و پیچیده قرار گرفته است. به ‌نظر می‌رسد این مسئله در رمان هیس مشهودتر از دیگر آثار او باشد. این خصوصیّت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مؤلّفه‌های عشق از دیدگاه طریقت چشتیّه در آثار امیران دهلوی
مؤلّفه‌های عشق از دیدگاه طریقت چشتیّه در آثار امیران دهلوی

نجمه دُرّی؛ مسعود دوست پرور

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 59-79

چکیده
  «چشتیّه» طریقتی تأثیرگذار در سرزمین هندوستان است. این طریقت با برجسته‌ساختن سویۀ عملی عرفان، جایگاه خود را به عنوان یک نظام عرفانی مقتدر تثبیت کرده است. مبانی هستی‌شناسانۀ این طریقت عرفانی را ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بوم‌نقد تطبیقی کتاب‌های درسی فارسی و العربیّة لغتی
بوم‌نقد تطبیقی کتاب‌های درسی فارسی و العربیّة لغتی

عاطفه جمالی؛ فرح انگیز شکوهی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 81-101

چکیده
  منتقدان بوم­گرا فرهنگ حاکم بر جامعه را یکی از عوامل اصلی بحران زیست‌‌محیطی می‌دانند و یکی از اهدافشان اصلاح فرهنگ و نگرش غالب است. نظام آموزشی و کتاب‌های درسی از عوامل اصلی فرهنگ‌سازی هستند. در این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأثیر فشارۀ عاطفی بر ناپایداری معنای عنوان در نسبت بینامتنی با متن در شعر «پیغام» از مهدی اخوان ثالث
تأثیر فشارۀ عاطفی بر ناپایداری معنای عنوان در نسبت بینامتنی با متن در شعر «پیغام» از مهدی اخوان ثالث

ساره زیرک؛ مهرنوش کاشانی منصور

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 103-123

چکیده
  ناامیدی از دلالت‌های پرتکرار در شعر مهدی اخوان ثالث است. این حالت عاطفی منفی، بر عنوان سروده‌های شاعر نیز تأثیر گذارده است. عنوان اثر،  نشانه‌ای پیرامتنی است که با متن، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. بر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
طنز و خوانندۀ نهفته در مجموعۀ آب‌نبات صدقی
طنز و خوانندۀ نهفته در مجموعۀ آب‌نبات صدقی

زینب شیخ‌حسینی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 125-146

چکیده
  طنز یکی از ابزارهایی‌است که موجب خنده و آرامش می­شود و به نوجوان کمک­می­کند که با چالش­های دورۀ رشد آشنا شده، با فشار کمتری از آن‌ها عبور­کند. طنز نوجوان باید در فضایی نوجوانانه و از نگاه نوجوان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در نفثة‌المصدور
شگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در نفثة‌المصدور

حسین قربان‌پور آرانی؛ حمزه محمدی ده چشمه

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 147-168

چکیده
  ادیبان گاه با بهره­گیری از آیات، تسلّط کامل و هنرمندانۀ خود را در سخن­آرایی جلوه‌گر ساخته و گاه با تصویرسازی­های شاعرانه و قرینه­پردازی­های ماهرانه، با استشهاد به آیات، سخن را با عبارات و الفاظ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جهانِ ساکنِ روان و اراده‌های متجدّد حق در تمثیل «آب روان» مثنوی مولانا
جهانِ ساکنِ روان و اراده‌های متجدّد حق در تمثیل «آب روان» مثنوی مولانا

امیرحسین مدنی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 169-189

چکیده
  در مثنوی، تمثیلی آمده است که در آن مولانا «جسم» را به جوی و «روح» را به آبِ رونده تشبیه کرده است و با اینکه آب، مدام در حال حرکت است؛ امّا به نظر ساکن می‌رسد و مولانا به‌ناگزیر توجّه خلق را ...  بیشتر
علمی-ترویجی
تحلیل گفتمان قدرت در داستان سیاوش بر اساس نظریّۀ قدرت میشل فوکو
تحلیل گفتمان قدرت در داستان سیاوش بر اساس نظریّۀ قدرت میشل فوکو

مختار ابراهیمی؛ شفا دهیمی نژاد

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 191-212

چکیده
  شاهنامه داستان فرهنگ و تمدّنی باعظمت است که در همۀ دوران‌ها حضوری پویا دارد. این اثرِ روایی نشانۀ ژرفای نهان و آشکار تداوم حیات سیاسی ایران است و هریک از روایت‌های آن می‌تواند در بازتاب این تداوم بررسی ...  بیشتر
علمی-ترویجی
متن‌شناسی روایت ناشناختۀ ماه‌منیر و خوب‌چهره
متن‌شناسی روایت ناشناختۀ ماه‌منیر و خوب‌چهره

میلاد جعفرپور؛ احسان احمد

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 213-234

چکیده
  اقلیم شبه‌قارّه از رهرو  پیوندها و تعاملات تاریخی کهن و متمادی با ایران، توانسته است میراث ادبی درخشان و برجسته‌ای از خود به یادگار بگذارد. یکی از انواع ادبی‌ای که در اثر جریان ترجمه، تألیف یا تصنیف ...  بیشتر
علمی-ترویجی
ویژگی‌های شکلی (فرمی) شعر رضا براهنی در مجموعۀ خطاب به پروانه‌ها
ویژگی‌های شکلی (فرمی) شعر رضا براهنی در مجموعۀ خطاب به پروانه‌ها

نگین شهابی؛ امیر مازیار

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 235-255

چکیده
  فرم شعر فارسی طیّ تاریخ، پیوسته دستخوش دگرگونی­های بسیار شده است؛ به‌ویژه در قرن حاضر و پس از مطرح‌شدن شعر نو، این تحوّلات، چشم­گیرتر و بحث­انگیز­تر شده است. یکی از واپسین نظریّه‌ها در زمینۀ ...  بیشتر