کلیدواژه‌ها = سنایی
تعداد مقالات: 6
1. الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی


2. کارکرد زیبایی‌شناختی نماد در دیوان سنایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-80

منظر سلطانی؛ محمد ویسی


3. معرفت‌شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-160

نرگس اسکویی


4. سبک تخلص آوری در غزل و سیر آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 179-196

رضا خبازها


5. تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 61-80

علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری


6. طنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-59

احمد خاتمی؛ الهام باقری