کلیدواژه‌ها = مثنوی
تعداد مقالات: 4
1. تقابل‎های هم‌جوار؛ عنصری بلاغی و معنی‌ساز در مثنوی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-56

تقی پورنامداریان؛ لاله معرفت


2. تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 61-80

علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری


3. نقش قرآن در جهان‌بینی عرفانی و تأثیر آن در مثنوی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-90

محمّدحسین بیات


4. جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 295-308

دکتر میترا گلچین؛ سمیه رشیدی