نویسنده = �������� ����������������
بررسی و مقایسۀ حکایاتِ مشترک اسرارنامه و تذکرةالاولیای عطّار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

حمیدرضا فهندژسعدی؛ عبدالرضا سیف


برگردان و بسامدسنجی تکواژهای فارسی ده بند نخست ترکیب بند روحی بغدادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

عبدالرضا سیف؛ آراد غلامی


نقد و ارزیابی تاریخی نُه حکایت از تذکرة الاولیای عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

حمیدرضا فهندژسعدی؛ عبدالرضا سیف


دور، وزن دوری و منشاء اختیار شاعری در وزن دوری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-18

عبدالرضا سیف؛ محمدجواد عظیمی