کلیدواژه‌ها = غزل
تعداد مقالات: 3
1. گونه‌های نوآوری‌ در غزل‌های‌ منوچهر نیستانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-206

حُسنا محمدزاده کاشی؛ علیرضا فولادی


2. تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

تیمور مالمیر؛ شادی احمدی


3. سبک تخلص آوری در غزل و سیر آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 179-196

رضا خبازها