نویسنده = �������������� ������������
تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 141-164

مرضیه همتی؛ فاطمه سادات طاهری؛ علیرضا فولادی


گونه‌های نوآوری‌ در غزل‌های‌ منوچهر نیستانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 189-206

حُسنا محمدزاده کاشی؛ علیرضا فولادی


بررسی رابطة حالات و مقامات عرفانی با شگردهای بلاغی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 113-131

علیرضا فولادی؛ عباس شاه علی رامشه