ریشه‌های حکایت‌ در زبان عرفان تا پایان قرن سوم(بر پایۀ آثار شقیق ، حارث محاسبی، نوری، خراز، جنید)
ریشه‌های حکایت‌ در زبان عرفان تا پایان قرن سوم(بر پایۀ آثار شقیق ، حارث محاسبی، نوری، خراز، جنید)

مریم جعفرزاده؛ علیرضا فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

چکیده
  حکایت یکی از پرکاربردترین انواع داستانی در زبان عرفان است. با این حال، تا قبل از قرن چهارم که قرن پاگیری حکایت های عرفانی است، ضمن آثار اولیۀ عرفای مسلمان چندان با حکایت مواجه نیستیم و این نکته ما را بر ...  بیشتر
تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر
تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر

مرضیه همتی؛ فاطمه سادات طاهری؛ علیرضا فولادی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 141-164

چکیده
  بسیاری از شاعران برای بیان اندیشه­‌های خود فنّ مناظره را برگزیده‌­اند. از آنجا که گسترده‌­ترین افق شعری فارسی متعلّق به نوع  غنایی است، تعداد بسیاری از مناظره­‌های فارسی نیز زیرمجموعۀ این ...  بیشتر
گونه‌های نوآوری‌ در غزل‌های‌ منوچهر نیستانی
گونه‌های نوآوری‌ در غزل‌های‌ منوچهر نیستانی

حُسنا محمدزاده کاشی؛ علیرضا فولادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 189-206

چکیده
  پس از رواج نظریّه‌های نیما در شعر معاصر، به مرور تحوّلات عمده‌ای در قالب غزل ایجاد شد و نوآوری‌هایی متناسب با عصر تجدّد در شکل و محتوا و زبان و بیان آن رخ داد؛ تا جایی که کم‌کم جریان غزل نو شکل گرفت. شاعران ...  بیشتر
بررسی رابطة حالات و مقامات عرفانی با شگردهای بلاغی
بررسی رابطة حالات و مقامات عرفانی با شگردهای بلاغی

علیرضا فولادی؛ عباس شاه علی رامشه

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 113-131

چکیده
  زبان عارف تنها دریچه‌ای است که از طریق آن می‌توان از فراسوی قرن‌ها به دنیای پیچیدة ذهن و ضمیر او راه بُرد. همة تجربه‌های عرفا، خود را در شعر و نثر ایشان آینگی می‌کنند، هرچه تجربه‌های عرفانی عرفا از ...  بیشتر