نویسنده = ���������� ������������������ ������ ��������
تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-72

سید محسن حسینی وردنجانی


ختم‌الغرایب (تحفة‌العراقین) و سفرهای حج خاقانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 77-99

سید محسن حسینی وردنجانی


خاقانی و ایماژیسم

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 113-131

سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی