نویسنده = ������������ ���������� ����������
تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 141-164

مرضیه همتی؛ فاطمه سادات طاهری؛ علیرضا فولادی


کارکرد مفاخره‌سرایانۀ شخصیّت‌های شعر عربی در مدیحه‌های منوچهری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 169-184

فاطمه سادات طاهری؛ سعیده بیرجندی