تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر
تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر

مرضیه همتی؛ فاطمه سادات طاهری؛ علیرضا فولادی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 141-164

چکیده
  بسیاری از شاعران برای بیان اندیشه­‌های خود فنّ مناظره را برگزیده‌­اند. از آنجا که گسترده‌­ترین افق شعری فارسی متعلّق به نوع  غنایی است، تعداد بسیاری از مناظره­‌های فارسی نیز زیرمجموعۀ این ...  بیشتر
کارکرد مفاخره‌سرایانۀ شخصیّت‌های شعر عربی در مدیحه‌های منوچهری
کارکرد مفاخره‌سرایانۀ شخصیّت‌های شعر عربی در مدیحه‌های منوچهری

فاطمه سادات طاهری؛ سعیده بیرجندی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 169-184

چکیده
  مقالۀ حاضر، سبک شخصی منوچهری دامغانی (398- 432ق) در مدیحه و مفاخره­سرایی را بررسی می­کند. منوچهری با هنر شاعری و تسلّط بر زبان و ادبیّات عربی، مدیحه­ها ­و مفاخره­های متفاوتی سروده و بر همین اساس، ...  بیشتر