نویسنده = ������������ ������
واکاوی ابهام مکان در شاهنامه بنابر نظریة ذهنیت اسطوره‌ای با تکیه بر داستان‌های تاج‌گذاری ایرج، اسارت کیکاوس در هاماوران و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

آرمان فاتح دولت‌آبادی؛ حبیب اله عباسی؛ عفت نقابی


تغزل عربی متن پنهان تغزل فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-20

حبیب الله عباسی؛ سید مرتضی میرهاشمی؛ عفت نقابی؛ زهرا سعادتی نیا