نقد و تحلیل محتوایی مقالات مجلة ادب فارسی دانشگاه تهران از منظر علم‌سنجی
نقد و تحلیل محتوایی مقالات مجلة ادب فارسی دانشگاه تهران از منظر علم‌سنجی

ناصر علیزاده؛ علیرضا نایبی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 219-235

چکیده
  امروزه واژۀ تولید علم در ادبیّات کشور ما جایگاه خاصّی پیدا کرده و ذهن مسئولان و برنامه‌ریزان امور علمی و پژوهشی را به خود معطوف داشته است. یکی از این بخش‌ها که شایسته است موردبررسی موشکافانه قرارگیرد، ...  بیشتر
غرب‌ستیزی در آثار داستانی هدایت، آل‌احمد و ساعدی
غرب‌ستیزی در آثار داستانی هدایت، آل‌احمد و ساعدی

ناصر علیزاده؛ بهرام افضلی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 19-37

چکیده
  در تاریخ روشنفکری جهان، نوعی گفتمان ستیزه‌جویانه در بین روشنفکران شکل‌گرفته است. در ایران نیز در دورۀ پهلوی اول در میان روشنفکران، انگلیس‌ستیزی و بعد از شهریور بیست، آمریکاستیزی مشهود است. غرب‌ستیزی ...  بیشتر