نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ادهم عزلتی خلخالی، ملقّب به «واعظ»، از عارفان قرن یازدهم هجری قمری­ است. وی رسائل بسیاری در مسائل اعتقادی، اخلاق و عرفان اسلامی دارد که از جملۀ آثار او، رسالۀ صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد است. از آنجا که با مطالعۀ آثار این عارف صافی‌ضمیر، می­توان به شناخت و جایگاه تصوّف، عرفان شیعی و همچنین ادبیّات عرفانی در سدۀ یازدهم هجری دست یافت، تحقیق دربارۀ این اثر، به‌عنوان یکی از آثار وی که از حیث سادگی، روانی و تواناییِ انتقال موضوعات عقیدتی، اخلاقی و عرفانی شایان توجّه است، برای ما اهمّیّت می‌یابد؛ و از همین‌رو، وجود متنی خالی از اشکال و منقّح از این رساله، ضروری به­ نظر می­رسد. این اثر، پیش­تر در مجموعه­ای با عنوان مجموعۀ رسائل فارسی ادهم عزلتی خلخالی با تصحیح عبداللّه نورانی به­ چاپ رسیده است؛ امّا انتقادی‌نبودن این تصحیح، به­دورماندن آن از تحقیق و تعلیق، فقدان مقدّمه یا توضیحاتی در چگونگی تصحیح اثر و معرّفی و تبیین‌نکردن جایگاه مؤلّف در میان عارفان و اندیشمندان هم­عصر خود و نیز وجود کاستی­هایی در روش تصحیح و به­کارنگرفتن نسخه­بدل­ها در آن، موجب شده است نظریّه‌های ناصواب، بدخوانی­ها، گزینش­ها و گزارش­های نادرستی در متن رساله راه یابد که این مقاله بر آن است تصحیح انجام‌شده را بر اساس مراحل دوگانۀ تصحیح، یعنی «تصحیح متن» و «تحقیق در اثر»، از جهات گوناگون نقد و ضرورت تصحیحی انتقادی از اثر را پیشنهاد کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Critical Correction of Adham ‘Uzlati’s Şahāif Al-Wadād wa Makātib Al-Ittihād

نویسندگان [English]

  • Hasan Davoodi 1
  • Sayyed Aliasghar Mirbagherifard 2

1 PhD student in Persian language and literature, University of Isfahan

2 Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Isfahan

چکیده [English]

Adham ‘Uzlati Khalkhali, nicknamed "Wāiz", is one of the mystics of the 11th century AH. He has compiled many treatises on Islamic beliefs, ethics and mysticism, including Şahāif Al-Wadād wa Makātib Al-Ittihād. Since by studying the works of this bright mind mystic, one can understand the nature and place of Sufism, Shiite mysticism and mystical literature in the eleventh century AH, it is important to us to study on this work while it is simple, smooth and able to transmit the ideological, moral, and mystical issues; Therefore, it seems necessary to have a revised version of this treatise without of wrongs. This work has already been published in a collection entitled Adham ‘Uzlati Khalkhali’s Persian treatises, edited by Abdullah Nourani; However, the lack of critical method in this correction, its avoidance of research and annotation and comments, the lack of methodological introduction or  any explanation about  the method which used by editor of the work and lack of introduction on the treatise and also lack of explanation about  the  author's position among his contemporary mystics and thinkers, as well as the editor’s defects and slipping during the procedures of correction of the manuscript, Leads him to incorrect theories, misreading, bad selections, and incorrect reports about the text of the treatise. So the presented article suggests a new correction of the treatise in a critical way according two steps of a standard method of edition of manuscripts: correction of the text and study on the texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adham ‘Uzlati
  • Şahāif Al-Wadād wa Makātib Al-Ittihād
  • correction
  • ethics
  • Islamic mysticism
  • mystical literature
  • Abdullah Nourani
قرآن کریم.
ادهم عزلتی خلخالی (1381)، رسائل فارسی ادهم خلخالی؛ مشتمل بر چهارده رساله در عقاید و اخلاق و عرفان، چاپ عبداللّه نورانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـــــــــــــــــــ (1082ق)، صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد، نسخۀ خطّی (اس)، ش1885، کتابخانه و مرکز اسناد دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
ـــــــــــــــــــ (بی‌تا)، صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد، نسخۀ خطّی (کد)، ش5898، کتابخانۀ دانشگاه تهران.
ـــــــــــــــــــ (1228ق)، صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد، نسخۀ خطّی (گل)، ش30/174، کتابخانۀ آیت‌اللّه گلپایگانی.
ـــــــــــــــــــ (1225ق)، صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد، نسخۀ خطّی (قس)، ش784، کتابخانۀ آستان قدس رضوی.
ـــــــــــــــــــ (1112ق)، صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد، نسخۀ خطّی (کق)، ش27244، کتابخانۀ آستان قدس رضوی.
ـــــــــــــــــــ (1048ق)، صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد، نسخۀ خطّی (کم)، ش7109، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی.
حافظ (1389)، دیوان حافظ شیرازی؛ معنی واژه­ها و شرح ابیات، چاپ خلیل خطیب رهبر، تهران، صفی‌علی‌شاه.
سعدی (1382)، کلیّات؛ معانی واژه­ها و ترجمۀ اشعار عربی، چاپ مظاهر مصفّا، تهران، روزنه.
شبستری، شیخ محمود (1386)، گلشن راز ، چاپ صمد موّحد، تهران، طهوری.
طباطبایی، سیّدمصطفی (1366)، فرهنگ نوین ـ عربی ـ فارسی، تهران، اسلامیّه.
عراقی، فخرالدّین (1372)، کلیّات فخرالدّین عراقی، چاپ نسرین محتشم (خزاعی)، تهران، زوّار.
مایل هروی، نجیب (1369)، نقد و تصحیح متون، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
مولوی (1369)، مثنوی معنوی، چاپ محمّد استعلامی، تهران، زوّار.