کلیدواژه‌ها = بهرام بیضایی
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌شناسی نمایش‌نامه‌های چهار صندوق و در حضور باد براساس نظریّۀ میتوس فرای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-58

شیرزاد طایفی؛ کورش سلمان نصر


2. بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-38

مریم حسینی؛ رقیه وهابی دریاکناری