موسیقی کناری و بیرونی در رباعیّات مجد همگر شیرازی
موسیقی کناری و بیرونی در رباعیّات مجد همگر شیرازی

ناصر حامدی؛ داود محمّدی؛ عبداللّه حسن زاده میرعلی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 113-131

چکیده
  مجد همگر از شاعران قرن هفتم هجری است که هم‌عصر سعدی بوده و در دربار شاهان سلغری مقام والایی داشته است. مجموعه‌ای از رباعیّات این شاعر (بالغ بر 610 رباعی) را نوۀ او در میان نسخۀ خطّی دیوان چهار شاعر دیگر ...  بیشتر