شیوه‌های پایان‌‌بندی در داستان‌‌های مثنوی
شیوه‌های پایان‌‌بندی در داستان‌‌های مثنوی

علی محمّدی؛ آرزو بهاروند

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 19-37

چکیده
  پایان‌‌بندی داستان، یکی از عناصری است که جهت‌‌گیری نوینی به نقد ادبی داده است. هنر داستان‌‌پردازی مولانا در میان شاعران و نوابغ ایرانی تقریباً بی‌‌نظیر است. شگردهای روایی در مثنوی، ساختار و محتوای ...  بیشتر