کلیدواژه‌ها = دهة بیست شمسی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تصویر دهه‌ی بیست جنوب ایران در رمان همسایه‌ها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-133

علی افضلی؛ زینب قاسمی اصل