دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل
دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل

شهرام آزادیان؛ محمدعلی اجتهادیان

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 97-111

چکیده
  جامع­ التمثیل را محمدعلی حبله‌رودی در قرن یازدهم تألیف کرده است. این کتاب مجموعه‌ای است از امثال و حکم و نیز حکایات و مواعظ مرتبط با آنها. از این کتاب نسخه‌های خطی فراوانی در کتابخانه‌های مختلف جهان ...  بیشتر