بوم‌نقد تطبیقی کتاب‌های درسی فارسی و العربیّة لغتی
بوم‌نقد تطبیقی کتاب‌های درسی فارسی و العربیّة لغتی

عاطفه جمالی؛ فرح انگیز شکوهی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 81-101

چکیده
  منتقدان بوم­گرا فرهنگ حاکم بر جامعه را یکی از عوامل اصلی بحران زیست‌‌محیطی می‌دانند و یکی از اهدافشان اصلاح فرهنگ و نگرش غالب است. نظام آموزشی و کتاب‌های درسی از عوامل اصلی فرهنگ‌سازی هستند. در این ...  بیشتر