ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء
ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فاتح احمدپناه

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-146

چکیده
  تذکره‌های عرفانی بنا به ماهیّت مکتوب خود تابع محدودیّت‌های نظام نوشتاری­اند؛ منتها مکالمه­های مندرج در آن‌ها، از منظر روابط میان مشارکان گفت‌وگو؛ اعم از نوبت­گیری­ها، لحن، توالی و غیره، از ...  بیشتر