نویسنده = ������������������ ��������
ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 121-146

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فاتح احمدپناه