شگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در نفثة‌المصدور
شگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در نفثة‌المصدور

حسین قربان‌پور آرانی؛ حمزه محمدی ده چشمه

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 147-168

چکیده
  ادیبان گاه با بهره­گیری از آیات، تسلّط کامل و هنرمندانۀ خود را در سخن­آرایی جلوه‌گر ساخته و گاه با تصویرسازی­های شاعرانه و قرینه­پردازی­های ماهرانه، با استشهاد به آیات، سخن را با عبارات و الفاظ ...  بیشتر