نویسنده = ���������� ���������� ��������������
بررسی بینامتنی حکایات مشترک تذکرة‌الاولیا و منطق‌الطیر عطار نیشابوری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 95-112

سیده مریم روضاتیان؛ فاطمه السادات مدنی