نویسنده = ������������ �������� ����������
دگردیسی خاطره به داستان در ادبیّات دفاع مقدّس با رویکرد به رمان آتش به اختیار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 165-186

محمود حدادیان؛ حبیب اللّه عباسی


تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 133-153

سید مرتضی میرهاشمی؛ حبیب الله عباسی؛ الهام صالحی


تغزل عربی متن پنهان تغزل فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-20

حبیب الله عباسی؛ سید مرتضی میرهاشمی؛ عفت نقابی؛ زهرا سعادتی نیا