ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین
ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

روح اله هادی؛ زینب نصیری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 115-131

چکیده
  تشبیهْ اساسی‌‌ترین رکن دستگاه بلاغی است که تصاویر دیگر مانند استعاره و تشخیص و کنایه از آن ناشی می‌‌شوند. در این تحقیق، انواع تشبیهات ویس و رامین و خسرو و شیرین، از وجوه مختلف ـ نظیر وجه شبه، ادات تشبیه، ...  بیشتر