مستزادهای نیما و آزمایش حذف قافیه
مستزادهای نیما و آزمایش حذف قافیه

مهدی علیائی مقدم

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 21-39

چکیده
  قالب مستزاد در شعر کهن فارسی مهمّ‌­ترین پیشینه برای شعر نیمایی قلمداد شده ­است. با انتشار شعرهای منتشرنشدۀ نیما یوشیج در سال­‌های اخیر، بخش مهمّی از آزمایش­‌های او در این قالب آشکار گشته ­است. ...  بیشتر
زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی
زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

مهدی علیایی مقدم؛ پدرام شهبازی بختیاری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 79-102

چکیده
  تشخّصِ زبانِ قصایدِ ناصرخسرو در گرو چه عواملی است؟ اصلی­ترین کوشش این پژوهش پاسخ­دادن به این پرسش است. ازآنجاکه پرداختن به تمام مشخّصاتِ زبانِ قصاید او، در یک مقاله نمی­گنجد، اینجا تلاش شده است ...  بیشتر