تحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر براساس شعر هفت تن از شاعران این دوره
تحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر براساس شعر هفت تن از شاعران این دوره

ساغر سلمانی نژادمهرآبادی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 133-152

چکیده
  اسطورة هبوط با تمام پیچیدگی‌های خود در سطحی وسیع ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. به زوایای گوناگون این مسئله در کتب دینی مختلف اعم از قرآن، انجیل و تورات هم اشاره شده است. با بررسی شعر معاصر درمی­یابیم ...  بیشتر