«حلقه در گوش کردن» در تاریخ و ادب فارسی
«حلقه در گوش کردن» در تاریخ و ادب فارسی

محمود عابدی؛ عباس بگ جانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  «حلقه در گوش کردن» آیینی کهن است که در میان اقوام و گروه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اجتماعی، و برای مقاصد گوناگون معمول بوده است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که از گذشته‌های ...  بیشتر