نویسنده = ������������ �������� ����������
جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 295-308

دکتر میترا گلچین؛ سمیه رشیدی