نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش¬آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در حوزة ادبیات، بحث اصولی «مجمل و مبیّن» با عناوینی چون تصریح و تعقید بازتاب یافته است، اما روش‌های تبیین مجملات در ادبیات، با روش‌های آن در علم اصول فرق‌های آشکار دارد، زیرا برخی برداشت‌ها و تبیین‌های ادبی، گاه مبتنی بر «از ظن خود یار شدن» است و قاعده و ضابطة چندان روشنی بر آن‌ها حاکم نیست. این نوشتار، به منظور معرفی یکی از روش‌های تبیین و تصحیح متون ادبی، به بررسی چند بیت مجمل از قصیده دوم ناصرخسرو پرداخته است که با مطلع "ای قبّة گردندة بی‌روزن خضرا" آغاز می‌شود. برای این کار، ابتدا با بهره‌گیری از روش «بررسی موضوعی» مفهوم این ابیات تبیین شده و سپس، با توجه به اختلاف نسخه‌ها ابیات مورد بحث تصحیح گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Approach to some verses of Nasser Khosrow

نویسنده [English]

  • Mohsen Baghbani

چکیده [English]

“Synopsis and explainer” methodological discussion has been reflexed, in literary domain, as stipulation and constraint; but synopsis explanation seems being different to what happens in Methodology because sometimes the meanings of lexical items and combinations are given on individual, probabilistic, and untrustworthy interpretations. Present paper, applying few lines of Nasser Khosrow’s second ode, introduces an explanatory method for correction of manuscripts of classical Persian literature. Initially and based on the method, the meaning of each line is clarified through semantic and textual analysis, and then the differences exist between several manuscripts are resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explanation and Correction
  • Nasser Khosrow’s second ode
  • Synopsis and explainer
  • the green swiveling staunch dome
  • Thematic analysis