نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله به معرّفی احمد خضرویه از مشایخ تصوّف در قرن سوم هجری می‌پردازد. بدین‌منظور با استفاده از منابع کهن، به روش تحلیل تاریخی دربارة نام، زادگاه، خانواده، تاریخ وفات، آثار و مصاحبان او آگاهی‌هایی به دست داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ahmad b. Khidroya, a Sufi from Balkh

نویسنده [English]

  • Naser Rahimi

چکیده [English]

Introducing Ahmed Khidroya, a Sufi from Balkh in the 3rd century (AH.), is the aim of present essay. So the author provides information about his name and family, hometown, date of death, works and companions, using old sources in historical analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmed khidroya
  • Balkh
  • Fatima Umm-e-Ali
  • Mysticism in 3rd century (AH.)