نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد رشتة نهج¬البلاغه دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری ادبیات عرب دانشگاه رازی

چکیده

از جمله فنون بلاغت در راستای تبیین و آشکارسازی اهداف و مقاصد کلام، تصویرگری در قالب «تشبیه تمثیل» است. تشبیهی که وجه شبه آن، امری آشکار و ظاهری نیست و نیاز به تأویل دارد. قرآن کریم و نهج‌البلاغه که به اعتراف صاحب‌نظران از عالی‌ترین درجات بلاغت برخوردارند، برای به تصویر کشیدن بسیاری از معارف عمیق و دور از دسترس فهم متعارف انسان، از این شیوه بهرة فراوان برده‌اند. این پژوهش بر آن است تا با ارائه و شرح نمونه‌هایی از این تصویرسازی‌ها، گوشه‌ای از زیبایی و بلاغت بیان را در این دو منبع گران‌سنگ به نمایش بگذارد و با تحلیل و مقایسة موضوعات، عناصر و نمادهای به کار رفته در تشبیهات تمثیلی این دو اثر، به ارائة جداول، نمودارها و نتایج مربوط بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A look on illustration and its posision in Quran and Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Vahid Sabzianpoor 1
  • Tayybeh Hamzavi 2
  • Payman i saleh 3

چکیده [English]

A rhetoric method being used to show the purpose of a statement is assimilation of allegory; an assimilation whose resemblance is not out of an apparent and manifested affair and needs being paraphrased. Holy Quran and Nahj al-Balaghah which consist of the most rhetoric expressions, from critics’ point of view, use this method of illustration to describe the things that are beyond men’s understanding. This research wants to allege and demonstrate some of these descriptive illustrations to show a whit of the beauties and rhetoric of these two valuable sources. Through analysis and comparison of different subjects and symbols used in assimilations of allegories in these two works, tables, charts and proper results will be offered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assimilation of Allegories
  • Chart
  • Holy Quran
  • Nahj al-Balaghah
  • Rhetoric
  • Table