نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
کارکرد عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان اسفندیار» از شاهنامة فردوسی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 147-169

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سیّدمهدی نوریان؛ سیّدمرتضی هاشمی باباحیدری