ذوالنون مصری
ذوالنون مصری

مرضیه گلرنگ

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 141-160

چکیده
  ابوالفیض ثوبان بن ابراهیم معروف به ذوالنّون مصری از شخصیّت‌های ممتاز تاریخ تصوّف به شمار می‌آید. اگر از بزرگان صوفیه ده تن را به مثابة برجسته‌ترین‌ها برگزینند، یقیناً ذوالنّون یکی از آن‌هاست؛ بنابراین، ...  بیشتر