نویسنده = ������������ ����������
آداب الحرب و الشجاعه و تصحیح آن

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 57-75

محمود عابدی؛ لیلا شوقی