تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ
تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

تیمور مالمیر؛ شادی احمدی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 21-39

چکیده
  تصوّر رایج دربارة غزل حافظ این است که ساختار گسسته و پریشان دارد، اما روایت‌شناسی نشان می‌‌دهد چنین ساختاری متناسب با نوع سخن و وضعیّت عصر شاعر است؛ این گسستگی ظاهری، با خوانش خواننده به انسجام منتهی ...  بیشتر