کارکرد زیبایی‌شناختی نماد در دیوان سنایی
کارکرد زیبایی‌شناختی نماد در دیوان سنایی

منظر سلطانی؛ محمد ویسی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 61-80

چکیده
  سنایی غزنوی مبتکر سبک نمادگرا در ادبیّات عرفانی فارسی است. خلاقیّت او در نمادپردازی، به‌ویژه در حوزۀ نمادهای قلندری و اسطوره‌ای و تلفیق عناصر ژانرهای مختلف، پس از او موردپسند و مقبولیّت فراوان شاعران ...  بیشتر