تعداد مقالات: 195
1. عمرو بن بحر جاحظ

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

محسن جهانگیری


2. ابیات عربى شعراى عباسى در تاریخ جهانگشاى جوینى

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-14

دکتر عبدالرضا سیف؛ محى‌الدین امجدى


3. تحلیل اسطوره‌های کیخسرو، گرشاسب و جمشید بر اساس آراء یونگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-12

نصراله امامی؛ آذرمیدخت رکنی


4. «حلقه در گوش کردن» در تاریخ و ادب فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

محمود عابدی؛ عباس بگ جانی


5. عمربن جاحظ ادیب فیلسوف

دوره 1، 7و8، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-26

محسن جهانگیری


6. بوطیقای روایت در داستان یک سرخپوست در آستارا از بیژن نجدی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

سعید واعظ؛ عبدالله آلبوغبیش


8. تحلیل برخی از استعاره‌‌های مفهومی فارسی با استفاده از الگوی شبکه‌‌ای و ادغام

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-16

علی محمد موذنی؛ شهروز خنجری


9. نشانه‌شناسی تجربه‌های دینی در متون نثر عرفانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

تیمور مالمیر؛ هادی دهقانی یزدلی


10. اوحدالدین کرمانی، نقطة ظهور افکار ابن عربی در ادبیات فارسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

علی محمد موذّنی؛ مهدی حیدری


11. دور، وزن دوری و منشاء اختیار شاعری در وزن دوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-18

عبدالرضا سیف؛ محمدجواد عظیمی


12. نقد و تحلیل انواع وجه فعلی در فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

منوچهر اکبری؛ مونا ولی‌پور


13. تغزل عربی متن پنهان تغزل فارسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

حبیب الله عباسی؛ سید مرتضی میرهاشمی؛ عفت نقابی؛ زهرا سعادتی نیا


14. موسیقی اصوات درمثنوی و غزلیّات مولانا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-18

علی محمد موذنی؛ هادی انصاری


15. تبیین جایگاه تشبیه در منظومه های غنایی؛ با تکیه بر پنج منظومة عاشقانه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


16. الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی


17. ساختارشکنی در صفت‌ها و ناگفته‌های پیرامون آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-17

عبّاسعلی وفایی؛ احمد سبحانی درگاه


18. نگاهی به نقد خودپالایشی عرفا و بی‌التزامی به شرع

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

نجف جوکار؛ حسین زنده بودی


19. «تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی


20. ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فاتح احمدپناه


21. نگاهی به تصویرگری و جایگاه آن در قرآن کریم و نهج‌البلاغه (مطالعة مورد پژوهانه؛ تشبیه تمثیل)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 13-32

وحید سبزیان¬پور؛ طیبه حمزوی؛ پیمان صالحی


23. تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر رویکرد ساختارگرایانه

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 17-38

تقی پورنامداریان؛ رقیه هاشمی


25. جابه‌جایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-36

تیمور مالمیر؛ ناصر محبی