تعداد مقالات: 195
126. تحلیل عملکرد شگردهای ادبی در داستان کوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشیری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-132

سیروس امیری؛ بهمن فلاح


128. بررسی صحّت انتساب خوان‌الاخوان به ناصرخسرو قبادیانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-139

احسان رئیسی


129. تبیین و تصحیح ابیاتی از ناصرخسرو

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 122-140

محسن باغبانی


130. جامی و حدیث مکرّر عشق

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-145

دکتر بهاءالدین اسکندری؛ دکتر محمدرضا موحدی


131. ترجمه در دورة قاجار (از 1210 ق. تا پایان دورة مظفّری)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 125-146

هوشنگ خسروبیگی؛ محمّد خالد فیضی


133. روایت شعر و جایگاه راویان اشعار

دوره 1، 7و8، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-150

باقر قربانی زرین


134. ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-131

روح اله هادی؛ زینب نصیری


135. بررسی نقشِ گونه‌های ایهام در تکثّر معانی واژگان دیوان همام تبریزی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-142

فاضل عبّاس‌زاده


136. نقش منابع جنبی در تصحیح بستان‌العارفین و تحفةالمریدین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-147

تهمینه عطائی کچوئی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت


137. فرایند «باهم‌آیی» در شعر سبک آذربایجانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-149

نرگس اسکویی


138. تحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر براساس شعر هفت تن از شاعران این دوره

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-152

ساغر سلمانی نژادمهرآبادی


139. خروجگاه و مترادفات آن در متون کهن فارسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-142

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


140. بررسی و تحلیل روابط ترامتنی رمان نوشدارو با شاهنامه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-151

علیرضا امامی؛ سید محمد صاحبی؛ فاطمه زمانی


141. نظریّة ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-149

شهربانو بابایی؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی


142. تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-153

سید مرتضی میرهاشمی؛ حبیب الله عباسی؛ الهام صالحی


143. ابن‌حاجب در اشاره‌ای داستانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-148

محمد شادروی منش


144. ذوالنون مصری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 141-160

مرضیه گلرنگ


145. هستی‌شناسی عرفانی در غزلیّات فیض کاشانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-159

لیلا نوروزپور


146. خُشنی یا خنثی؟ تصحیح بیت‌هایی از دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-160

مجید منصوری


147. اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-158

دکتر تیمور مالمیر


148. درک مطلبِ کودکان 12-8 سال از متون ادبی کهن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-152

مصطفی موسوی؛ مونا سیفی


149. معرفت‌شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-160

نرگس اسکویی


150. ویژگی‌های زبانی شعر سهراب سپهری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-161

جواد صمدی پور